Klassieke homeopathie maakt onderscheid tussen acute en chronische klachten. Om tot een individueel behandelplan voor een dier te komen, wordt tijdens het eerste consult in de praktijk een uitgebreide anamnese afgenomen. Voorafgaand aan het consult wordt er een vragenlijst verstuurd voor achtergrondinformatie zoals de ziektegeschiedenis, medicatie etc. Naar aanleiding van de analyse van de anamnese, eventueel aangevuld met de medische diagnose van de dierenarts, volgt het homeopathisch behandelplan.

Acute klachten

Acute klachten bij dieren worden veroorzaakt van buitenaf, zoals een insectenbeet, een ongeval, oorpijn of een verkoudheid. Tijdens het consult worden de specifieke klachten van het dier uitgebreid besproken. Het ontstaan van de klachten en hoe deze klachten zich uiten. Op basis van het totaalbeeld worden de behandeling en het homeopatisch middel voorgeschreven. Het effect van de behandeling wordt gemonitord tijdens telefonisch updates. Indien nodig wordt een vervolgafspraak gemaakt.

Chronische klachten

Chronische klachten zoals allergieën, ontstekingen, luchtwegaandoeningen, darmklachten, pijn aan het bewegingsapparaat, epilepsie of gedragsproblemen als nervositeit zijn gerelateerd aan de innerlijke gezondheid van een dier, de constitutie. Om de oorzaak van de chronische klachten van het dier te achterhalen, worden tijdens het consult de specifieke klachten, ontstaansgeschiedenis, leefomstandigheden, constitutie en erfelijke informatie in beeld gebracht. Het totaalbeeld bepaalt de behandeling en het homeopatisch middel. Een week na de anamnese volgt een telefonisch update om het effect van de behandeling te bespreken.

Tijdens de maandelijkse vervolgafspraak wordt het behandelplan geëvalueerd, eventueel bijgesteld en indien nodig een nieuwe afspraak gepland. Behandeling vindt plaats totdat het dier de maximale verbetering heeft bereikt en de behandeling kan worden afgebouwd. De aard en de duur van de klacht, ziektegeschiedenis en leeftijd zijn belangrijke factoren voor de duur van het herstelproces.

Overige informatie

De behandeling van dieren bij DierenNatuurPraktijk vindt plaats op basis van klassieke homeopathie. Deze is gericht op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van het dier en is daarmee niet vergelijkbaar met een behandeling zoals deze wordt uitgevoerd door een dierenarts. In Nederland is wettelijk bepaald dat alleen dierenartsen een medische diagnose stellen.